- |CPU报价| - |内存报价| - |固态报价|
- |显卡报价| - |主板报价| - |电源报价|
- |散热报价| - |机箱报价| - |显示器报价|
单号 抖音名 价格
963896 @芒果先生 9999.00
694035 【无卡01】R5-7500F 适合自有显卡玩家 2599
695909 【活动配置】 i5-12400F+4060 4399元 4399
695542 【特价01】i5-12400核显 办公电脑 稳定性 2299
695239 【特价02】i3-12100F + 3050 入门吃鸡永劫3A 2799
695554 【特价03】i5-12400F + CSgo CF LOL 3599
695555 【特价04】i5-12400F + 3060 吃鸡 永劫 3A大作 4099
695556 【特价05】i5-12400F + 4060 吃鸡 永劫 3A大作 4499
695954 【特价06】i5-12400F + 4060Ti 2K分辨率吃鸡永劫 5699
695558 【特价06】i5-12400F + 4060Ti 2K分辨率吃鸡永劫 5199
695561 【特价07】i5-12600KF + 4060Ti 2K超频 吃鸡永劫FPS 6500
695564 【特价08】i5-12600KF + 4070 2K超频中端 吃鸡永劫 7999
695563 【特价09】i5-13600KF + 4060Ti 2K超频 吃鸡永劫FPS 8299
695566 【特价10】i5-13600KF + 4070Ti 2K经济型天花板 9999
695567 【特价11】i5-13600KF + 4070Ti 2K超频标准型配置 11500
695539 【生产力01】i5-12400F + A750 视频剪辑AV1编码 3800
695573 【生产力02】i5-13600KF + A750 视频剪辑AV1编码 6199
695574 【生产力03】i7-13700KF + 4060Ti 三维设计视频剪辑 9888
695571 【生产力04】i9-13900K + 4060Ti 中高端生产力 13500
695572 【生产力05】R9-7950X + 7900XTX蓝宝石 高端生产力 18599
695570 【颜值01】i5-12400F + 4060Ti 2K分辨率 全黑海景房 5999
695509 【颜值02】i5-12600KF+4070Ti 纯白海景房 10099
695568 【颜值03】i5-13600KF + 4070Ti 2K超频 中端配置 11999
695577 【高端02】i9-13900KF + 4090超级雕 技嘉全家桶 26600
695576 【高端03】i9-13900KF + 4090 华硕rog全家桶 37300